Pază obiective, bunuri și valori
Pază transporturi de valori
Consultanță în domeniul securitate

Gardă de corp, evenimente și VIP
Monitorizare și intervenție rapidă
Sisteme integrate de securitate